Media og utstillinger

Utstillinger/Exhibitions

Separat utstillnger / Separate exhibitions:

  • Nye Throndsen Hjørnet/Kunst fra Hjerte: Naturbilder - våren 2019
  • Nye Throndsen Hjørnet/Kunst fra Hjerte: Natur- og UrbEx bilder - høsten 2019
  • Nye Throndsen Hjørnet/Kunst fra Hjerte: Akt/Nude Art - høsten 2019
  • Galleri Pasiros, Sandefjord: Akt/nude + urbex - sommer 2020
  • Hotell Oleana, Bergen: UrbEx og tiger - Høsten 2022
  • Hotell Oleana, Bergen: Akt/Nudeart - Høsten 2022


Internasjonale utstillnger / International exhibitions:

  • Budapest Art Market - høsten 2019 - 1 bilde
  • #4 annual Israeli photography convention - høsten 2019 - 2 bilder

  • The Photography Show, Birmingham, våren 2020 - 1 bilde

Klipp fra media